×
despre produse servicii echipamente contact


I. Angajamentul S.C. Blum Prod S.R.L. cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.

În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire a întregii noastre activități.

S.C. Blum Prod S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentei Politici de confidențialitate.

S.C. Blum Prod S.R.L. cu sediul în Reghin, strada Pandurilor nr. 158, Reg. com.: J26/1337/1994, CUI: RO6564947, email: office@blumprod.ro, website: blumprod.ro, respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

S.C. Blum Prod S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau în incinta magazinelor/depozitelor S.C. Blum Prod S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea S.C. Blum Prod S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de cerere ofertă, etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), etc.

Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri S.C. Blum Prod S.R.L. de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale S.C. Blum Prod S.R.L..

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentului angajament, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

S.C. Blum Prod S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

II. Ce date cu caracter personal prelucrează S.C. Blum Prod S.R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile S.C. Blum Prod S.R.L., nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), S.C. Blum Prod S.R.L. vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, S.C. Blum Prod S.R.L. va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon, e-mail, adresa IP, etc.

III. Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. Blum Prod S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

Clienţii persoane fizice ai S.C. Blum Prod S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, etc., actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

IV. Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii S.C. Blum Prod S.R.L., se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor S.C. Blum Prod S.R.L..

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de S.C. Blum Prod S.R.L., vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Totodată, în calitate de vizitator al magazinelor/depozitelor S.C. Blum Prod S.R.L., vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

V. Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către S.C. Blum Prod S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. Blum Prod S.R.L., persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al S.C. Blum Prod S.R.L. persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Spre exemplu, persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv.

Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de S.C. Blum Prod S.R.L.

VI. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. Blum Prod S.R.L.;

Derularea activităţii comerciale/contractuale a S.C. Blum Prod S.R.L.;

Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de S.C. Blum Prod S.R.L.;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;

dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

Management operaţional;

Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

Activităţi de audit şi control/supraveghere;

Arhivare, scopuri statistice;

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..

S.C. Blum Prod S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de S.C. Blum Prod S.R.L. şi sau în incinta magazinelor/depozitelor S.C. Blum Prod S.R.L. şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

VII. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienţi persoane fizice ai S.C. Blum Prod S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai S.C. Blum Prod S.R.L., autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către S.C. Blum Prod S.R.L. şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de S.C. Blum Prod S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. Blum Prod S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener S.C. Blum Prod S.R.L. prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice.

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. Blum Prod S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care S.C. Blum Prod S.R.L. intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de S.C. Blum Prod S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

IX. În relaţia cu S.C. Blum Prod S.R.L., dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

X. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, S.C. Blum Prod S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor S.C. Blum Prod S.R.L., până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care S.C. Blum Prod S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. Blum Prod S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale S.C. Blum Prod S.R.L. şi/sau vor fi distruse.

XI. Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, S.C. Blum Prod S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care S.C. Blum Prod S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. Blum Prod S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. Blum Prod S.R.L. si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.

În timp ce S.C. Blum Prod S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile S.C. Blum Prod S.R.L..

Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate.

Odată ce sunt primite date personale, S.C. Blum Prod S.R.L. utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

XII. Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

XIII. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată S.C. Blum Prod S.R.L., în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către S.C. Blum Prod S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care S.C. Blum Prod S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

În caz de opoziţie nejustificată, S.C. Blum Prod S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către S.C. Blum Prod S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de S.C. Blum Prod S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, S.C. Blum Prod S.R.L. poate:

fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. Blum Prod S.R.L. este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul S.C. Blum Prod S.R.L. de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul S.C. Blum Prod S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de e-mail: office@blumprod.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Strada Pandurilor nr. 158, Reghin, județul Mureș, România.

Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

XIV. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale.

Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor S.C. Blum Prod S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-urilor S.C. Blum Prod S.R.L. sau utilizarea serviciilor S.C. Blum Prod S.R.L. prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.